powrót

  • image1
  • image2
  • image1
  • image1

Projektowanie

Usługa projektowania obejmuje przeprowadzenie wywiadu z klientem, w trakcie którego ustalamy oczekiwania względem projektu, doradzamy najkorzystniejsze / najbardziej optymalne rozwiązania, wspólnie ustalamy ogólny zarys projektu remontu pomieszczenia.

Następnie przygotowujemy profesjonalną wizualizację pomieszczenia uwzględniającą jego kubature, rozmieszczenie mebli i elementów wystroju, kolory i faktury wybranych materiałów oraz sposób rozchodzenia się światła w pomieszczeniu.

Kolejnym etapem jest omówienie z klientem wszelkich poprawek i zmian do projektu na podstawie przedstawionej wizualizacji. Po doprecyzowaniu wszelkich szczegółów zostaje przygotowana finalna wizualizacja. Wizualizacja zostaje przekazana klientowi w postaci plików JPG prezentujących kilka najważniejszych ujęć pomieszczenia pod róznymi kątami.